Kleinschalig

 Het Panorama van de Zorg is opgebouwd uit kleinschalige Panorama Beraden en een grotere afsluitende meeting ‘het Panorama van de Zorg’ welke op 3 oktober 2018 heeft plaatsgevonden.
 


 

 

 

 

Interactief programma met veel dialoog

 

Panorama van de Zorg kiest heel bewust voor kleinschaligheid vanwege het karakter dat de initiatiefnemers aan dit ontmoetingsplatform willen meegeven. Wat zijn de belangrijkse overwegingen hierbij?

 

1. Gesprekken van toegevoegde waarde

Inhoudelijke gesprekken met diepgang komen beter tot stand in een  kleinschalige setting. Door regie te voeren op thematiek en type gesprekspartners vindt synergie plaats hetgeen de uitkomst van het gesprek ten goede komt.

 

2. Betrokkenheid

Om participatie van alle deelnemers te kunnen garanderen is een kleinschalige setting een belangrijke voorwaarde. In geval van de grotere bijeenkomst Panorama van de Zorg is gezorgd voor kleinschaligheid binnen het grotere geheel. 

 

3. Aandacht 

Panorama van de Zorg vindt het belangrijk om met zorg en aandacht een inspirerende en veilige omgeving te creëren voor haar gesprekspartners. Dit staat op gespannen voet met grootse bijeenkomsten. Heel bewust wordt het format klein gehouden zodat alle kennis en expertise als ook de persoonlijke ambities van de deelnemers volledig tot hun recht kunnen komen. 

 

Lees het nieuwste Panorama van de Zorg e-magazine over Black Ops »

Initiatief

Panorama van de Zorg is een co-productie van:

 

 

Over MSD

Bijdragen aan een gezonde wereld. Dat doet MSD met innovatieve geneesmiddelen. Maar ook met diensten en oplossingen die zorgprofessionals én patiënten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Doelmatiger zorg, met minder verspilling van geneesmiddelen.

Lees verder »

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

Lees verder »