Bart Kokee
Zorginkoper Medisch Specialistische Zorg, VGZ

Zinnige zorg en de geïnformeerde patiënt

Een kwart van alle zorg is onzinnig. Daarom faciliteert VGZ zinnige zorg!

Voegt alles wat het ziekenhuis doet gezondheidswaarde toe voor de patiënt? En als dat niet zo is, of het kan met minder risico voor de patiënt, waarom doen artsen dat dan niet? Wie deze vraag stelt, kan verschuiven van prestatiegerichte inkoop naar waarde toevoegende zorginkoop en een eerste stap zetten naar zinnige zorg.

Sense of urgency
Het Sint Jansdal wist dat er iets moest veranderen om te overleven. Ze wilden de eigen werkwijze eens goed tegen het licht houden. Het ziekenhuis heeft een tijd van veel discussie met de zorgverzekeraar achter de rug, een nieuw bestuur en een nieuw EPD (Epic). Mooie voorwaarden voor verandering en innovatie van de zorg. Het ziekenhuis wilde de zorg klaarmaken voor de digitale toekomst en uitzoeken of alle zorg zinnig was voor de patiënt. Bart Kokee, Zorginkoper Medisch Specialistische Zorg, VGZ: ‘Wij wilden een driejarige afspraak met het ziekenhuis maken om maximaal te kunnen inzetten op de transitie zonder direct financieel risico.’ Dat blijkt lastiger dan gedacht: ‘We hebben daarvoor een sense of urgency nodig. De Raad van Bestuur moet enthousiast zijn. Vaak is ook een nieuw EPD nodig waardoor je digitale vernieuwingsprojecten een kans kunt geven.’

 

Geïnformeerde patiënt
Je wilt geen onzinnige zorg, maar wat is zinnige zorg? Daar zijn inmiddels wat voorbeelden van. Een beter geïnformeerde patiënt kiest minder vaak voor een operatie en is tevredener over de behandeling. Een arts zet de operatie nog wel eens door omdat hij het te risicovol vindt om niet te opereren. Niet opereren is overigens niet altijd een risico. Aandacht leidt ook bij de huisarts tot betere zorg: een keer een digitaal consult is beter dan drie keer bellen. Je kunt de OK zo inrichten dat je mensen ’s avonds weer naar huis kunt sturen in plaats van een nacht laat blijven. Dat betekent bijvoorbeeld dat je galblaasoperaties ’s ochtends inplant. ‘Als zorgverzekeraar willen we niet op de stoel van de arts gaan zitten’, benadrukt Kokee. ‘Wij nemen puur het financiële risico van de transitie weg’. Het Sint Jansdal maakt nu andere afspraken met specialisten. Ze kijken hoe ze de kosten per behandeling voor het ziekenhuis kunnen reduceren in plaats van naar vergoeding per verrichting. ‘Dat levert een betere prikkel op dan betalen per verrichting. Zo’n verandering kost tijd en dat willen we stimuleren.’

"Een sense of urgency is een goed stimulans voor innovatie."

Lees het nieuwste Panorama van de Zorg e-magazine over Black Ops »

Initiatief

Panorama van de Zorg is een co-productie van:

 

 

Over MSD

Bijdragen aan een gezonde wereld. Dat doet MSD met innovatieve geneesmiddelen. Maar ook met diensten en oplossingen die zorgprofessionals én patiënten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Doelmatiger zorg, met minder verspilling van geneesmiddelen.

Lees verder »

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

Lees verder »