Sabine Pinedo
Internist-Vasculair Geneeskundige en Oprichter, Arterium

'Doctor on demand' voor iedereen

Op weg naar zelfmanagement en begeleiding op afstand als de nieuwe norm

TromboVitaal en Vital10 zijn voorbeelden van e-health waarmee patiënten onder andere zelf hun gezondheid managen en op afstand door een arts of e-coach begeleid worden. Mede-oprichter Sabine Pinedo verwacht dat e-health sterk zal groeien, mede omdat het vanaf 2018 vergoed gaat worden.

Sabine Pinedo, internist-vasculair geneeskundige, richtte een Zelfstandig Behandel Centrum in Nederland op: het Medisch Centrum Arterium. Het is de proeftuin van de verschillende innovaties die vervolgens landelijk worden uitgerold. Ze startte er eveneens TromboVitaal, een online trombosedienst met een e-healthportaal waar patiënten leren over trombose en antistolling, waarin ze hun waarden bijhouden en via een beveiligde chat een dokter kunnen consulteren. Daardoor hoeven ze minder naar de kliniek te komen en heeft Pinedo tijd voor uitgebreide consulten met patiënten die dat nodig hebben. “TromboVitaal is ontstaan vanuit mijn verbazing over het gebrek aan kennis bij patiënten over hun aandoening. Door goede voorlichting en begeleiding op afstand verwachtten we dat het aantal complicaties zou afnemen. Dat is gelukt: we zagen, na onderzoek met Achmea en haar data, een reductie van veertig procent.”

Persoonlijke gezondheidsomgeving
Het informeren, begeleiden en daardoor ‘empoweren’ van patiënten zet Pinedo door met Vital10, dat zij en haar man vorig jaar introduceerden. “We hebben gekeken naar wat je allemaal op afstand kunt meten en kwamen tot de conclusie dat je patiënten beter niet kunt groeperen naar ziektebeeld, maar naar beïnvloedbare risicofactor. De WHO heeft in 2008 al zeven risicofactoren vastgesteld die verantwoordelijk zijn voor zeventig procent van de ziektelast in de westerse wereld. Zoals roken, cholesterolgehalte, eetgewoontes, suikergehalte, alcoholgebruik, gewicht en bloeddruk. Aanvullend hierop zijn er nog drie erkende factoren relevant, namelijk slaap, stress en bewegen. Allemaal factoren die je op afstand kunt meten, los van de ziekte of soort patiënt. Daar richt Vital10 zich op.” Vital10 helpt mensen om hun gezondheidsdoelen te behalen met ondersteuning door e-coaches en e-artsen. Mensen geven zelf hun waardes door en informatie over onder meer voeding. “Het is een persoonlijke gezondheidsomgeving.”

Punten verdienen
Vital10 is inmiddels uitgebreid met het project Benefit, dat is gericht op patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het is een puntensysteem: patiënten kunnen met gezond gedrag punten sparen, die ze kunnen inwisselen in een webshop met producten die bijdragen aan hun gezondheid, in de breedste zin des woords. Benefit is opgezet met een subsidie van de Hartstichting en ZonMw (in totaal 2,5 miljoen) en er doen inmiddels tien academische centra, zeventien revalidatiecentra en ziekenhuizen en vierhonderd huisartsen mee. Via hen wordt dit portaal aangeboden. Het is de bedoeling dat het project over vier jaar zelfstandig kan draaien, vertelt Pinedo.

Gedragen innovaties
Benefit en Vital10 zijn inspirerende voorbeelden van innovatie binnen de zorg. Pinedo ziet een aantal succesfactoren: “Innovatie slaagt alleen als je een gezamenlijk doel hebt en niet vanuit je eigen situatie en positie denkt. Dat geldt voor het Benefitprogramma: de betrokkenen hebben er samen aan gebouwd, we willen allemaal dat het slaagt.” Ook de positionering buiten het zorgstelsel draagt bij aan het succes. Daarom richtte Pinedo en haar man een kliniek op buiten het ziekenhuis en zochten ze voor Benefit sponsors als ZonMW en de Hartstichting, die geen deel uitmaken van het reguliere zorgstelsel van ministerie, ziekenhuizen en verzekeraars. “We willen de patiënt echt centraal stellen, op onze eigen manier. Echt ondernemen. Dat kan niet binnen het ziekenhuis.”  Klinkt overigens makkelijker gezegd dan gedaan, je moet een lange adem hebben en doorzettingsvermogen en voortdurend het doel voor ogen hebben en vertrouwen op je visie en missie.

e-Healthtarief
Vital10 draait om zelfmanagement van patiënten en begeleiding op afstand. Het is lastig om daar de business case voor rond te krijgen, omdat het niet wordt vergoed. Dat is een reden dat dit binnen ziekenhuizen moeilijk van de grond komt, zo is een conclusie. Daar ziet Pinedo echter op korte termijn verandering in komen: “Vanaf 1 januari komt er een tarief voor e-health. Ik verwacht dat het aantal e-healthtoepassingen dan sterk gaat groeien.”

"Innovatie slaagt alleen
als je een gezamenlijk
doel hebt en niet vanuit
je eigen situatie"

Lees het nieuwste Panorama van de Zorg e-magazine over Black Ops »

Initiatief

Panorama van de Zorg is een co-productie van:

 

 

Over MSD

Bijdragen aan een gezonde wereld. Dat doet MSD met innovatieve geneesmiddelen. Maar ook met diensten en oplossingen die zorgprofessionals én patiënten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Doelmatiger zorg, met minder verspilling van geneesmiddelen.

Lees verder »

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

Lees verder »