Panorama van de Zorg 2018

Perspectieven op de Patiënt Journey

03 oktober 2018

Mereveld

 

De leefwereld van de patiënt
Integrale benadering van de patient journey door het zorglandschap

 

Patiëntervaringen stonden centraal tijdens het Panorama van de Zorg op 3 oktober 2018 in Utrecht. Tijdens het Panorama, een initiatief van Blommestein Groep en MSD, kwamen alle stakeholders uit de zorg bij elkaar. Van verzekeraar tot ziekenhuisbestuur, van huisarts tot patiënt en medisch specialist: ‘the whole system in a room’.

 

De patiënt aan tafel

Tijdens de levendige discussies kwamen allerlei punten ter sprake die de zorg beter en meer patiëntgericht kunnen maken. Actie is nodig op alle fronten, zo bleek: een efficiëntere logistiek in het ziekenhuis, meer aandacht en snelle contactmomenten met de patiënt, veel meer samenwerking tussen 1e en 2e lijn, betere uitkomstindicatoren zodat patiënten echt kunnen kiezen en de patiënt aan tafel zetten bij zowel zorginstellingen als politiek en beleid. Echte patiëntbetrokkenheid gaat de zorg beter èn goedkoper maken, zo is de overtuiging. De uitslag van een poll die tijdens het Panorama van de Zorg werd gehouden was duidelijk: 79% denkt dat de zorg goedkoper wordt als de patiënt het meer voor het zeggen krijgt.

 

Life journey

Een aantal ervaringsdeskundige patiënten gaven hun perspectief op de zorg. Wat daar onder meer duidelijk uit werd, is dat dè patiënt niet bestaat en dat hij of zij bovendien veel meer is dan een patiënt. Want ook moeder of vader, zoon of dochter, partner, vriend(in), professional… De reis van een patiënt begint dan ook niet in het ziekenhuis en zelfs niet bij de huisarts, want gezondheid wordt sterk bepaald door leefstijl. In dit kader spraken de aanwezigen dan ook liever over een life journey in plaats van een patient journey. Aandacht voor de life journey betekent ook een sterkere rol voor de burger, want die is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. Zorgaanbieders spelen daarin wel een rol, door goede informatie te geven en ondersteuningsmiddelen te bieden die mensen helpen om gezond te leven.

 

Niet zo lief zijn

Zorgaanbieders zullen veel meer moeten samenwerken om de zorg te verbeteren voor de patiënt, zo was een conclusie. Daar is nog heel veel te winnen. Felix van der Wissel, huisarts en oprichter Huisartsen Oranjekliniek Vathorst: “We zijn in de zorg te lief voor elkaar. Er worden nog teveel slechte prestaties geleverd en bestuurders houden elkaar de hand boven het hoofd.” Er spelen allerlei belangen waarin de patiënt niet centraal staat, stelden de aanwezigen. En die een verandering in de zorg tegenhouden. Peter van Barneveld, voormalig bestuursvoorzitter Spaarne Gasthuis, deed daarom een oproep aan alle aanwezige zorgbestuurders: “Jullie kunnen hier allemaal morgen aan afdeling aanwijzen die niet deugt. Sluit die! En neem het risico dat je eruit gegooid wordt. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet.”

 

 

Deelnemers

Peter van Barneveld
Bestuursvoorzitter
Rode Kruis Ziekenhuis
Peter Geerlings
Cardioloog en CMIO
St. Jans Gasthuis
Michel Rudolphie
Vmg. Directeur Bestuurder KWF Kankerbestrijding
.
Pascale Voermans
Voorzitter Raad van Bestuur
SGE Bedrijfsbureau
Einte Elsinga
Associate Director Health Insurance & Policy
MSD Nederland
Jolanda Crombach
Director Policy & Communications
MSD Nederland
Jan van Bodegom
Chirurg en Hoofd Prostaatkankercentrum, RDGG
Business Openers
Mark van Meggelen
Integration Leader Vital Health
Philips Benelux
Frederik van der Heijden
Director Innovation
MSD Nederland
Kaja Natland
Managing Director
MSD Nederland
Dineke Amsing
Associate Director Strategic Accounts
MSD Nederland
Douwe Atsma
Hoogleraar Cardiologie
Leids Universitair Medisch Centrum
Menno Jansen
Programmamanager Zorginnovatie
CZ Zorgverzekering
Arnt Wolter
Strategisch Zorgverkoper
Diakonessenhuis
Esmée Geerts
Beleidsadviseur Zorgverkoop
Stichting Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom
Frank de Kleijn
Sales Controller
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Rian Veldhuizen
Voorzitter
Harteraad
Hester Oldenburg
Oncologisch Chirurg
Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)
Edgar Daeter
Hart-longchirurg en Bestuurder NHR
St. Antonius Ziekenhuis
Linda Burger
Clustermanager Poliklinieken
Amsterdam UMC
Thijs ten Doesschate
Internist
UMC Utrecht
Cees Smit
Ervaringsdeskundige en Patient Advocate
.
Guido Maas
Oprichter
Hallo Dokter
Felix van der Wissel
Huisarts
Huisartsen OranjeKliniek Vathorst - HOKVA
Binso Wymenga
Voorzitter
Diabetesvereniging Nederland
Job Gutteling
Klinisch Fysicus
OLVG, locatie Oost
Pieter de Bey
Directeur
Santeon
Mats Koeneman
TG bij Radboudumc REshape en vicevz NVvTG
Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde
Dolf de Boer
Programmaleider Zorg vanuit Patiëntenperspectief
Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg)
Edwin van Breugel
Internist-Oncoloog
Dijklander Ziekenhuis
Vladan Ilic
Huisarts
Westerdokters
Ronald Petru
CMIO, Kinderarts - Intensivist
Radboudumc
Marissa Cloos-van Balen
Internist-Oncoloog
Leids Universitair Medisch Centrum
Janine Oosting
Lid Raad van Bestuur
IJsselland Ziekenhuis
Karin Zwager
Kinderarts, CMIO en Medisch Specialist Patiëntveiligheid
Saxenburgh Groep
Lisette te Velde
Lid Raad van Bestuur en Oncologisch-Chirurg
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Joep Boesten
Digital Lead
MSD Nederland

Sfeerimpressie

Een kijkje achter de schermen...

Hieronder treft u een compilatie van foto's aan van Panorama van de Zorg van 3 oktober jl.

 

 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Recensies

Pascale Voermans
Voorzitter Raad van Bestuur, SGE Bedrijfsbureau
Geïnspireerd en geraakt door de verhalen van patiënten. Uitgedaagd in de interactieve sessie om verder te kijken en te denken “hoe kan het wel/ook”. Take home messages: zorg dat je regelmatig luistert naar verhalen van mensen en deze vertaald naar verbeteringen in de zorg(organisatie). En ga wat vaker gewoon starten met spannende vernieuwingen i.p.v. eerst alles zorgvuldig uit te denken en uit te werken.
Marissa Cloos-van Balen
Internist-Oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum
Een middag/avond waarbij zorgprofessionals met zeer wisselende achtergrond en ervaringen op zeer respectvolle manier met elkaar discussiëren over de toekomst van de zorg en hoe we deze voor de patiënt kunnen optimaliseren. De vraag blijft; krijgen we een grote verandering op gang? Ik miste wel een beetje iemand van het ministerie/politiek als gesprekspartner.
Esmée Geerts
Beleidsadviseur Zorgverkoop, Stichting Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom
Deze Panorama van de Zorg heb ik als nuttig ervaren doordat je uit de dagelijkse routine stapt en weer eens van een afstand naar je eigen werk gaat kijken. Door de verhalen van patiënten en mensen uit de branche krijg je weer nieuwe inzichten die je mee kunt nemen in je dagelijkse werk. Tijdens de dag kwam goed naar voren dat het zeker niet aan enthousiasme ontbreekt bij de betrokkenen om zaken te optimaliseren en te verbeteren voor de patiënt.
Menno Jansen
Programmamanager Zorginnovatie, CZ Zorgverzekering
De afgelopen bijeenkomst van Panorama van de Zorg was voor mij wederom een waardevolle tijdsinvestering. Het thema ‘Perspectieven op de Patient Journey” en de manier waarop dit besproken werd door de deelnemers was zeer actueel en breed ingestoken. De diverse perspectieven die werden geboden door de diversiteit van de verschillende deelnemers is m.i essentieel om uitdagingen rondom deze thematiek in de toekomst het hoofd te kunnen blijven bieden. We hebben alle relevante stakeholders en hun inzichten, oud en nieuw, nodig om tot innovatieve toekomstbestendige modellen te komen. De interactieve stellingen die aan het begin en einde van de sessie werden geponeerd gaven een goed beeld van de meningen en de denkwijzen van de aanwezigen voor en na de interactieve sessies, dit was mooi en goed om inzichtelijk te krijgen. De dag heeft weer een aantal nieuwe nuttige contacten en zienswijzen voor mij persoonlijk opgeleverd.
Guido Maas
Oprichter, Hallo Dokter
’Het was een waardevolle bijeenkomst, ik kom graag een volgende keer weer’ ’Erg leerzaam om open met elkaar te praten over wat wel en niet werkt bij de patiënt journey'.
Michel Rudolphie
Vmg. Directeur Bestuurder KWF Kankerbestrijding, .
"De patient journey als thema voor de Panorama van de Zorg 2018 bijeenkomst bleek de juiste trigger te zijn voor indringende, emotionele, kritische en constructieve presentaties en discussies. Daar waar zorgverleners patiënt worden blijkt dat de door hen zelf opgestelde richtlijnen en regels, nu door eigen ervaring, toch onderwerp is voor herinrichting en vernieuwing. In hoeverre kunnen industrie, ondernemers, bestuurders, zorgverzekeraars, zorgverleners en andere stakeholders hierin bijdragen? Deze vraag werd gesteld in de break-out sessies en leidde, naast meer inzicht en duidelijkheid, tot de conclusie dat iedereen op zijn of haar niveau daar een bijdrage kan leveren mits je daartoe bereid bent. De neiging bestaat te zoeken naar de onzichtbare en ongrijpbare regisseur echter die blijkt te bestaan in elke intrinsiek gemotiveerde professional. Betere begripsvorming, inlevingsvermogen en meer interactie met elkaar moet leiden tot een betere herinrichting van de zorgprocessen die leiden tot betere patiënten zorg. Uit de gepresenteerde succes en faalfactoren is onomstotelijk bewezen dat het kan. Just do it!!
Lees het nieuwste Panorama van de Zorg e-magazine over Zorgverkoop »

Initiatief

Panorama van de Zorg is een co-productie van:

 

 

Over MSD

Bijdragen aan een gezonde wereld. Dat doet MSD met innovatieve geneesmiddelen. Maar ook met diensten en oplossingen die zorgprofessionals én patiënten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Doelmatiger zorg, met minder verspilling van geneesmiddelen.

Lees verder »

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

Lees verder »