Panoramaberaad Zorgverkoop

Creëren van patiëntwaarde door nieuwe partnerships en contractvormen

14 mei 2018

Villa Jongerius

 

Bundelen van ontwikkelkrachten

Vanuit de ambitie om tot een opeenstapeling van kennis en inzichten rondom het versterken van de innovatiekracht en toekomstbestendigheid van de Nederlandse zorg te komen, maakt het Panorama van de Zorg nu de verbinding tussen patiëntwaarde en herinrichting van zorgprocessen.

Tijdens dit Panorama Beraad lag de focus op het verkennen van de route en randvoorwaarden voor het creëren van patiëntwaarde aan de hand van nieuwe partnerships en contractvormen bij de in- en verkoop van zorg.

 

 

Deelnemers

Steven de Waal
Oprichter en Voorzitter
Public SPACE
Carla Vos
hoofd Kennis en Beleid / plv. directeur
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Dineke Amsing
Associate Director Strategic Accounts
MSD Nederland
Evelien van der Vinne
Zelfstandig Strategisch Adviseur en Onderzoeker
.
Joost Zuidema
Sales Manager
St. Antonius Ziekenhuis
Meta Krassenburg
Manager Zorgverkoop
Reinier Haga Groep - HagaZiekenhuis, Juliana Kinderziekenhuis
Arnt Wolter
Strategisch Zorgverkoper
Diakonessenhuis
Sanne van Roessel
Hoofd Zorgverkoop
Máxima Medisch Centrum
Jenneke Boerman
Manager Zorgverkoop
Leids Universitair Medisch Centrum
Paul van Roermund
Beleidsadviseur
ViVa! Zorggroep
Esmée Geerts
Beleidsadviseur Zorgverkoop
Stichting Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom
Frank de Kleijn
Sales Controller
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Danielle Kallenborn
Senior Adviseur Kwaliteit en Innovatie / Zorgverkoop
Alrijne Zorggroep

Sfeerimpressie

Een kijkje achter de schermen...

Hieronder treft u een compilatie van foto's aan van het Panorama Beraad Zorgverkoop van 14 mei jl.

 

 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Recensies

Frank de Kleijn
Sales Controller, Jeroen Bosch Ziekenhuis
In een inspirerende omgeving, met de juiste mensen, gepraat over een onderwerp dat op dit moment centraal staat in de zorg. Dit heeft geleid tot inzichten vanuit verschillende invalshoeken en het besef dat iedereen eraan bijdraagt. Wat mij energie geeft om positieve gezondheid nog meer vorm te geven binnen ons ziekenhuis en het netwerk.
Danielle Kallenborn
Senior Adviseur Kwaliteit en Innovatie / Zorgverkoop, Alrijne Zorggroep
Het was inspirerend om op een bijzondere locatie samen met een bevlogen gezelschap een onderwerp verder uit te diepen, iets waar je in de dagelijkse praktijk (te) weinig gelegenheid toe neemt. Heel mooi om te zien dat, ondanks het feit dat men elkaar vooraf nauwelijks kende, de discussie in vol vertrouwen werd gevoerd. Ik heb de avond met een aantal nieuwe, verrijkende inzichten kunnen afsluiten.
Evelien van der Vinne
Zelfstandig Strategisch Adviseur en Onderzoeker, .
Panorama Beraad Zorgverkoop was een unieke bijeenkomst waarbij zorgverkopers openhartig spraken over hun visie op en rol in het zorgverkoopproces en kritisch reflecteerden op hun eigen positie ten opzichte van die van de zorgverzekeraar. Inzicht in zowel het verkoopproces als elkaars belangen was een essentiële basis voor vertrouwen. Zorgverkoop is geen platte sales maar balanceren op het koord tussen enerzijds de interne bedrijfsmatige verantwoordelijkheden en innovatie wensen en anderzijds de externe budgettaire restricties. Er werden ervaringen gedeeld die voor de ander een echte eye opener waren. De stellingen zorgden voor een goed gestructureerd leerproces. Zinvolle bijeenkomst dus!!!
Steven de Waal
Oprichter en Voorzitter, Public SPACE
We hadden een diverse en uitzonderlijke groep gasten bij elkaar onder de noemer ‘zorgverkopers’. Vooral boeiend om te zien dat we lang niet zoveel in de financierings- en contracteringstechniek terecht kwamen, noch qua jargon noch qua inhoudelijke vragen, als ik vooraf verwachtte gezien de expertise die we bijeen haalden. Grootste aandacht ging uit naar hun rol in het verder brengen van de zorg, de public value gerichtheid en hoe je dan in het krachtenveld van zorgverzekeraars aan de ene kant en management en zorgprofessionals aan de andere kant terecht komt, de rug recht houdt en de zorg en de eigen onderneming verder helpt. Boeiend professioneel en betrokken gesprek, kijk er met genoegen en beter inzicht op terug.
Esmée Geerts
Beleidsadviseur Zorgverkoop, Stichting Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom
Ik vond het een leuke en leerzame bijeenkomst. De setting was informeel wat maakte dat er een wat losser gesprek op gang kwam. Wat me opviel was dat de interne positie van de afdeling Zorgverkoop heel verschillend was per instelling en dat de aanpak bij de contractering daarmee ook zeer divers was. Er kwam duidelijk naar voren dat substitutieprojecten en informatie-uitwisseling met betrekking tot verbeterinitiatieven thema’s zijn waar elke instelling op dit moment effort in steekt. Iedereen is bezig om te werken aan hetzelfde doel: de zorg beter maken. Daarbij lopen we allemaal tegen dezelfde problemen aan. Informatiedeling en samenwerking kan ons helpen om een stap verder te komen. Nieuwe inzichten vanuit dit soort bijeenkomsten helpen mee om het contracteringsproces soepeler te laten verlopen.
Meta Krassenburg
Manager Zorgverkoop, Reinier Haga Groep - HagaZiekenhuis, Juliana Kinderziekenhuis
Ik heb met veel plezier deelgenomen aan het beraad. Ik vind het beraad een originele manier om collega's uit je vakgebied te ontmoeten en spreken. Het is een prettige, ongedwongen vorm om inhoudelijk onderwerpen te bediscussiëren. De gesprekken hebben mij een aantal inzichten opgeleverd die ik zeker ga gebruiken in mijn werk.
Sanne van Roessel
Hoofd Zorgverkoop, Máxima Medisch Centrum
Ik vond het een inspirerende meeting met deelnemers met een hoog kennis en expertise niveau. Leuke setting om op deze manier kennis te delen.

Informatie

Locatie

Inlichtingen

Villa Jongerius
Kanaalweg 64
3527 KX Utrecht

Logistieke en organisatorische vragen

Aukje van Lamoen,

Project Manager, Blommestein Groep

T: 088 - 070 11 00
E: aukje@blommesteingroep.nl

Inhoudelijke vragen

Lard Ortjens,

Programma Directeur, Blommestein Groep

T: 088 - 070 11 00
E: lard@blommesteingroep.nl

Initiatief

Panorama van de Zorg is een co-productie van:

 

 

Over MSD

Bijdragen aan een gezonde wereld. Dat doet MSD met innovatieve geneesmiddelen. Maar ook met diensten en oplossingen die zorgprofessionals én patiënten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Doelmatiger zorg, met minder verspilling van geneesmiddelen.

Lees verder »

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

Lees verder »