Denkkracht van buiten

 

 

 

Parallel naar andere sectoren

Panorama van de Zorg daagt een bijzondere mix van stakeholders uit om over elkaars grenzen heen op zoek te gaan naar synergie. Patiëntgerichte en toekomstbestendige zorg vraagt om een fundamentele herbezinning op het bundelen van innovatie-krachten en cross-sectorale allianties.

De transitie naar een innovatief en maatschappelijk renderend zorglandschap is complex en daarom brengt Panorama van de Zorg naast de expertise van bestuurders, medisch specialisten en wetenschappers, ook thought leaders van buiten de directe invloedssfeer van de zorg in: de zgn. ‘denkkracht van buiten’.

Lees het nieuwste Panorama van de Zorg e-magazine over Black Ops »

Initiatief

Panorama van de Zorg is een co-productie van:

 

 

Over MSD

Bijdragen aan een gezonde wereld. Dat doet MSD met innovatieve geneesmiddelen. Maar ook met diensten en oplossingen die zorgprofessionals én patiënten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Doelmatiger zorg, met minder verspilling van geneesmiddelen.

Lees verder »

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

Lees verder »