Deelnemersveld

Panorama van de Zorg onderscheidt zich door een gevarieerd deelnemersveld dat elkaar kan inspireren juist doordat de deelnemers van elkaar verschillen; in functie, in organisatietype, in mening of in ervaring. Genodigden worden daarom geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de thematiek.

 

 

Een evenwichtig gezelschap van stakeholders

Het Panorama van de Zorg bekijkt de patient journey vanuit meerdere perspectieven; uiteraard door de ogen van de patiënt, maar ook door de ogen van de medisch specialist, de huisarts, de verzekeraar en de industrie.

Met als doel om hiermee de discussie aan te zwengelen over de noodzakelijke herinrichting van zorgprocessen en het dichten van de kloof tussen het zorgaanbod en de leefwereld van de patiënt. De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen en het bundelen van de ontwikkelkrachten van de sector en de patiënt, maar ook van de wetenschap en industrie.
 

The whole system in the room

Het programma voorziet in ronde tafelgesprekken, met hierbij aan iedere tafel een mix van stakeholders: de ziekenhuisbestuurder, de medisch specialist, een patient Advocate, een afvaardiging vanuit de 1e lijn, een verzekeraar, een vertegenwoordiger uit de industrie en een CMIO. 

 

Lees het nieuwste Panorama van de Zorg e-magazine over Black Ops »

Initiatief

Panorama van de Zorg is een co-productie van:

 

 

Over MSD

Bijdragen aan een gezonde wereld. Dat doet MSD met innovatieve geneesmiddelen. Maar ook met diensten en oplossingen die zorgprofessionals én patiënten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Doelmatiger zorg, met minder verspilling van geneesmiddelen.

Lees verder »

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

Lees verder »