Perspectieven op de Patient Journey

Het Panorama van de Zorg verkent de route naar het verbeteren van de kwaliteit, betaalbaarheid en innovatiekracht van de Nederlandse zorg. De leefwereld van de patiënt is uitgangspunt voor toekomstbestendige zorg. Het Panorama van de Zorg zoomt dit jaar in op de patiënt journey. 
 

Het Panorama van de Zorg bekijkt de patiënt journey vanuit meerdere perspectieven; uiteraard door de ogen van de patiënt, maar ook door de ogen van de medisch specialist, de huisarts, de verzekeraar en de industrie. Om daarmee de discussie aan te zwengelen over de noodzakelijke herinrichting van zorgprocessen en het dichten van de kloof tussen het zorgaanbod en de leefwereld van de patiënt. De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen en het bundelen van de ontwikkelkrachten van de sector en de patiënt, maar ook van de wetenschap en industrie.

Lees het nieuwste Panorama van de Zorg e-Magazine over Zorgverkoop »

Panorama Insights

Interactief platform rondom implementatie van innovaties

Om de reikwijdte van innovaties te vergroten en adoptie tot buiten de muren van individuele ziekenhuizen te stimuleren, bundelt het Panorama van de Zorg de inzichten en ervaringen van toonaangevende specialisten, bestuurders en verzekeraars, maar ook van verrassende startups en high potentials. Niet in de vorm van een statisch archief, maar middels live ontmoetingen, een website en een interactief, online magazine waar de verhalen, ontstaansgeschiedenis én de succes- en faalfactoren áchter innovaties worden gedeeld. Met gespreksverslagen, interviews, reportages en nieuwsachtergronden. 

Sfeerimpressie

Kennis- en ontmoetingsplatform in beeld

Panorama van de Zorg is een kennis- en ontmoetingsplatform en stapelt zo inzichten van verschillende stakeholders in de zorg tot een inhoudelijk referentiepunt en bron van inspiratie. Hieronder een compilatie van foto's van de afgelopen edities van Panorama van de Zorg. 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Initiatief

Panorama van de Zorg is een co-productie van:

 

 

Over MSD

Bijdragen aan een gezonde wereld. Dat doet MSD met innovatieve geneesmiddelen. Maar ook met diensten en oplossingen die zorgprofessionals én patiënten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Doelmatiger zorg, met minder verspilling van geneesmiddelen.

Lees verder »

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep verbindt directeuren en bestuurders uit de publieke en private sector om, via innovatieve ontmoetingsconcepten, breed draagvlak te creëren voor innovaties. Kernwaarden: respect, interesse en vernieuwend.

Lees verder »